• Gratis verzending en retour
 • Gratis 2 samples naar keuze
  Bij besteding vanaf €10,-
 • Gratis cadeauservice
  Laat uw cadeau gratis verpakken en voeg een wenskaart met persoonlijke tekst toe.
 • Grootste beauty assortiment
 • Stores
  Vind uw dichtstbijzijnde Douglas store Kom naar onze stores voor professioneel beautyadvies, treatments en bijzondere acties.
  Gebruik mijn huidige locatie
 • Newsletter
 • Cadeaus
Disclaimer


Disclaimer www.douglas.nl

De informatie op deze website wordt door Douglas met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Douglas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van Douglas bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Douglas worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Douglas. Douglas geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Douglas garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Douglas en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Douglas niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Douglas slecht verdraagt met de naam en reputatie van Douglas, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Copyright
Alle berichten, beelden en het design van de internetpagina’s van online shop van Douglas dienen uitsluitend voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. Douglas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een tijdelijke onderbreking van deze dienstverlening en eventuele gevolgschade hiervan. U bezoekt de online shop van Douglas op eigen risico. De inhoud van deze website is conform §4 en §§87 v.v. van de Duitse Auteurswet beschermd.

Het reproduceren, kopiëren en afdrukken van de website en de inhoud van de website (in het bijzonder foto's, graphics en video's) is toegestaan ten behoeve van het doen van een bestelling in de online shop van Douglas op douglas.nl. Elke verdere bewerking, vermeerdering, verdeling en/of openbare weergave overschrijdt het gangbare gebruik en is een inbreuk op het auteursrecht. Het schenden van auteursrecht wordt opgespoord en de schender wordt verplicht tot een schadevergoeding en ontvangt een verbod om de website te betreden. Tevens zal er strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Het op douglas.nl gebruikte beeldmateriaal is voor Parfumerie Douglas vervaardigd of is door leveranciers en partners ter beschikking gesteld. Beeldmateriaal dat verkregen is via BigStockPhoto zijn met de daartoe behorende licenties overgenomen.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de paginatitels en navigatiebalken, grafieken en symbolen zijn geregistreerde of wettig gedeponeerde handelsmerken van Parfümerie Douglas GmbH. Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn exclusief eigendom van de betreffende eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden.